Pieniny

Pieniny sięgają od Przeł. Rozdziela na wschodzie po dolinę Białki na zachodzie. Północną granicę Pienin tworzą potok Grajcarek, Dunajec na odcinku Szczawnica - Krościenko n/D, dalej potok Krośnica, Przeł. Snozka oraz Zalew Czorsztyński na Dunajcu. Południowa granica polskich Pienin to potoki Trybska Rzeka, Łapszanka i Niedziczanka, dalej Dunajec i granica polsko-słowacka do Przeł. Rozdziela. Dunajec dzieli Pieniny na trzy części : Małe Pieniny, Pieniny Właściwe i Pieniny Spiskie. Pieniny Właściwe, ze względu na Pieniński Przełom Dunajca najbardziej odwiedzane, dzielą się z kolei na Masyw Trzech Koron, Pieninki i Pieniny Czorsztyńskie. Najwyższym szczytem Pienin jest Wysoka (1050 npm) znajdująca się w Małych Pieninach. Najważniejszą rzeką jest Dunajec przełamujący się przez górotwór Pienin na odcinku od słowackiego Czerwonego Klasztoru do Szczawnicy Niżnej.

Script logo