Pieniny 2016

czerwiec 2016

Przeł. Rozdziela to istotna topograficznie przełęcz, umownie oddzielająca Pieniny od Beskidu Sądeckiego. Można się na nią dostać różnymi drogami, ja wybieram żółto znakowany szlak z Jaworek przez tereny dawnej wsi Biała Woda. Tereny te były przed wysiedleniami z lat 1944 - 1947 zamieszkałe przez Rusinów Szlachtowskich - najmniejszą grupę etniczną wywodzącą się z dawnych pasterzy wołosko-ruskich. Zamieszkiwali oni 4 wsie: Szlachtową, Jaworki, Czarną Wodę i Białą Wodę, przez której to tereny wędruję na Przeł. Rozdziela. Te 4 wsie, rozlokowane w dolinie potoku Grajcarek i jego dopływów, tworzyły tzw. Ruś Szlachtowską, której centrum administracyjnym była Szlachtowa. Po dawnej wsi Biała Woda niewiele pozostało. Możemy tu jeszcze  zauważyć pozostałości fundamentów, zdziczałe śliwy i jabłonie, niegdyś rosnące w przydomowych sadach i ogrodach. Z samej Przeł.Rozdziela natomiast można oglądać ciekawe panoramy, głównie na Pieniny i na Gorce.

Pokazane zdjęcia przedstawiają od lewej :

  • widok z Przeł. Rozdziela na Pieniny. Centralnie Trzy Korony, po lewej Holica, Łysina i Macelowa Góra, z tyłu Żar. W pierwszym planie po lewej Huściawa, po prawej Jarmuta.
  • widok z Przeł. Rozdziela na Gorce. Centralnie Lubań, po prawej Pasterski Wierch. W ostatnim planie z za Pasterskiego Wierchu po prawej wychyla się Gorc Kamienicki, natomiast z za grzbietu schodzącego z Lubania po lewej w ostatnim planie widać Turbacz. Na tle Pasterskiego Wierchu - Bereśnik, gdzie jest schronisko PTTK. W dolinie po lewej Szczawnica. Z przodu centralnie Smolegowa Skała, za nią po prawej wsie Biała i Czarna Woda.

 

Script logo