Gorce

Gorce to grupa górska w Beskidach Zachodnich, sięgająca od doliny Dunajca na wschodzie po górny bieg Raby i Przeł. Sieniawską na zachodzie. Na południu granicami Gorców są dolina Krośnicy, Przeł. Snozka i dolina Dunajca, a na północy zaś dolina Raby, dolina Mszanki, Przeł. Przysłop Lubomierski i dolina Kamienicy Gorczańskiej. Najważniejsze rzeki w obrębie Gorców to Kamienica Gorczańska, Ochotnica i Porębianka. Najwyższym szczytem jest Turbacz  (1311 npm). Innymi wybitnymi szczytami Gorców są : Lubań (1211 npm), Gorc (1228 npm.), Kudłoń (1276 npm), Jaworzyna Kamienicka (1288 npm), Kiczora (1282 npm), Mostownica (1251 npm). Charakterystycznym elementem krajobrazu gorczańskiego są hale i polany powstałe w wyniku wielowiekowej gospodarki pasterskiej.

Script logo