Beskid Żywiecki

Zachodnie granice Beskidu Żywieckiego wyznaczają : granica państwa, Przeł. Zwardońska i Soła. Wschodnie granice natomiast to : górny bieg Raby, Przeł. Sieniawska i dolny bieg Lepietnicy. Północną granicę Beskidu Żywieckiego wyznacza Kotlina Żywiecka i linia kolejowa Żywiec - Jeleśnia - Przeł. Hucisko - Sucha Beskidzka - Jordanów - Chabówka. Na południu zaś granice Beskidu Żywieckiego tworzą : granica państwa i dolny bieg Czarnej Orawy. Poniżej linii Jabłonka - Piekielnik - Ludżmierz  obszar Beskidu Żywieckiego przechodzi w Kotlinę Orawsko- Nowotarską. Beskid Żywiecki dzielimy na trzy główne grupy górskie : Grupę Wielkiej Raczy, Grupę Pilska i Grupę Babiej Góry.

  • Grupa Wielkiej Raczy sięga od Przeł. Zwardońskiej do Przeł. Glinka i doliny Białej Soły.
  • Grupa Pilska sięga od Przeł. Glinka i doliny Białej Soły do Przeł. Glinne i doliny Glinnego
  • Grupa Babiej Góry sięga od Przeł. Glinne i doliny Glinnego do Przeł. Sieniawskiej

Największa i najbardziej rozbudowana jest Grupa Babiej Góry. Składa się z kilku wyodrębnionych pasm górskich. Jest to przede wszystkim Masyw Babiej Góry z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Na zachód od niego i od doliny Skawicy mamy Pasmo Jałowieckie, Grupę Mędralowej i Pasmo Laskowskie. Zaś na wschód i południowy wschód od Masywu Babiej Góry i doliny Skawicy mamy Pasmo Polic, Beskid Orawsko-Podhalański i Działy Orawskie. Najwyższe szczyty polskich Beskidów znajdują się w Beskidzie Żywieckim. Są to : Babia Góra (1725 npm), Pilsko (1557 npm), Mała Babia Góra (1517 npm), Polica (1369 npm), Romanka (1366 npm). W polskich Beskidach tylko w Masywie Babiej Góry i na Pilsku występuje piętro kosodrzewiny ( >1400 npm).Z kolei tylko na Babiej Górze występuje piętro halne roślinności ( >1650 npm). Z ważniejszych rzek wewnątrz omawianego obszaru należy wymienić Skawicę, Białą Sołę i Rycerkę. Tylko Czarna Orawa ze swoimi dopływami ma zlewisko poprzez Dunaj w Morzu Czarnym, wszystkie inne rzeki i potoki mają poprzez Wisłę zlewisko w Morzu Bałtyckim.

Script logo