Beskid Wyspowy

Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się ponad 400-500 m niższe sfalowanie terenu. Stąd nazwa Beskid Wyspowy. Tak więc szczyty Beskidu Wyspowego nie łączą się w pasma górskie lecz są oddzielone od siebie głębokimi przełęczami i rozległymi dolinami rzecznymi. Wschodnią granicą Beskidu Wyspowego jest Kotlina Sądecka, Dunajec, Przeł. Św. Justa i dolny bieg Łososiny do ujścia do niej potoku Białka. Od wschodu Beskid Wyspowy graniczy z Pogórzem Rożnowskim. Północna granica to potok Białka i północne stoki Kobyły i Łopuszy. Dalej granicą jest umownie linia poprowadzona od Żegociny do doliny Krzyworzeki między Wiśniową a Poznachowicami Dolnymi. Północne granice Beskidu Wyspowego tworzy również Kasinianka uchodząca do Raby, dalej Raba do ujścia do niej Krzczonówki i dolny bieg Krzczonówki. Od północy Beskid Wyspowy graniczy z Pogórzem Wiśnickim i Beskidem Średnim. Zachodnie granice Beskidu Wyspowego tworzy Krzyworzeka, Przeł. Wierzbanowska i Przeł. Wielkie Drogi, jak również górny bieg Krzczonówki, który jest najdalej na zachód wysuniętą granicą Beskidu Wyspowego. Od zachodu Beskid Wyspowy graniczy z Beskidem Średnim. Południowe granice Beskidu Wyspowego to z zachodu na wschód: Skomielnianka, Raba, Mszanka, Przeł. Przysłop Lubomierski, Kamienica Gorczańska oraz Dunajec do okolic Naszacowic, gdzie zaczyna się już Kotlina Sądecka. Od południa Beskid Wyspowy graniczy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Beskid Wyspowy znajduje się w dorzeczu Dunajca i Raby. Największą rzeką wewnątrz omawianego obszaru jest Łososina, lewobrzeżny dopływ Dunajca, wyplywająca z pod Jasienia. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 npm). Z innych wybitnych szczytów Beskidu Wyspowego można wymienić Ćwilin, Modyń, Luboń Wielki, Śnieżnicę, Szczebel, Lubogoszcz i Łopień.

Script logo