Beskid Śląski

Wschodnią granicę Beskidu Śląskiego stanowi rzeka Soła do okolic Cięciny. Dalej na północ wschodnia granica Beskidu Śląskiego przechodzi w Kotlinę Żywiecką i w szerokie obniżenie Bramy Wilkowickiej. Na północy granica Beskidu Śląskiego przechodzi w Pogórze Śląskie. Zachodnią granicę stanowi granica państwa, natomiast południową dalej granica państwa, Przeł. Zwardońska i dolina Czarnej Soły.  Beskid Śląski tworzą dwa główne pasma górskie przedzielone Przeł. Kubalonka i doliną Wisły : Pasmo Stożka i Czantorii oraz Pasmo Baraniej Góry.  Pasmo Stożka i Czantorii ciągnie się od doliny Olzy poprzez Młodą Górę, Sałasz Dupne, Kiczory, Stożek Wielki, Szoszów Wielki, Wielką i Małą Czantorię i schodzi do Ustronia Śląskiego. Pasmo Baraniej Góry natomiast sięga w swoim głównym grzbiecie od Zwardonia przez Sołowy Wierch, Ochodzitą, Gańczorkę, Baranią Górę, Malinowską Skałę na Skrzyczne i stamtąd schodzi do Szczyrku i doliny Żylicy. Z ważniejszych grup górskich w Beskidzie Śląskim można wymienić jeszcze Pasmo Klimczoka i Błatniej oraz Pasmo Równicy, obydwa oddzielone od Pasma Baraniej Góry Przełęczą Salmopolską. Najwyższym szczytem jest Skrzyczne (1257 npm ). Z innych wybitniejszych szczytów można wymienić: Baranią Górę (1220 npm ), Klimczok (1117 npm ), Szyndzielnię (1026 npm ), Błatnią ( 917 npm ), a w Paśmie Stożka i Czantorii - Czantorię Wielką ( 995 npm ) i Stożek Wielki ( 978 npm ). Najważniejszą rzeką w Beskidzie Śląskim jest Wisła, tworzona przez Czarną i Białą Wisełkę wypływające z zachodnich stoków Baraniej Góry, oraz przez Malinkę wypływającą z zachodnich stoków Malinowskiej Skały. Inne ważniejsze rzeki to : Żylica, Brennica i Olza. Wszystkie rzeki i potoki Beskidu Śląskiego znajdują się w zlewisku Morza Bałtyckiego oprócz Czadeczki i Krężelki, które poprzez Dunaj spływają do Morza Czarnego. Miejscowości turystyczne w Beskidzie Śląskim to głównie Szczyrk, Wisla i Ustroń, z czego ta ostatnia ze względu na występowanie wód mineralnych ma status uzdrowiska.

Script logo