Beskid Sądecki

Wschodnią granicą Beskidu Sądeckiego jest Przeł. Tylicka, górny bieg Muszynki i Mochnaczka od Przeł. Huta. Na zachodzie naturalną granicę tworzy Dunajec, na północy zaś Kamienica Nawojowska i Dunajec. Południowe granice Beskidu Sądeckiego to : potok  Grajcarek, Przeł. Rozdziela, granica państwowa, Poprad, potok Smereczek i znowu granica państwowa do Przeł. Tylickiej.  Beskid Sądecki tworzą trzy pasma górskie : Pasmo Radziejowej, Pasmo Jaworzyny Krynickiej i Góry Leluchowskie.  Najwyższym szczytem Beskidu Sądeckiego jest Radziejowa (1264 npm). Najważniejsze rzeki wewnątrz omawianego obszaru to Poprad i Muszynka. Poprad oddziela Pasmo Radziejowej od Pasma Jaworzyny Krynickiej natomiast Muszynka oddziela Pasmo Jaworzyny Krynickiej od Gór Leluchowskich. Niezaprzeczalną wartością Beskidu Sądeckiego oprócz walorów przyrodniczo - krajobrazowych są żródła wód mineralnych i związane z tym miejscowości uzdrowiskowe : Krynica Zdrój, Muszyna Zdrój, Piwniczna Zdrój, Żegiestów Zdrój i Łomnica Zdrój.

Script logo