Beskid Niski

Beskid Niski od zachodu ograniczony jest doliną Kamienicy Nawojowskiej, doliną Mochnaczki, doliną Muszynki i Przeł. Tylicką, od wschodu natomiast Przeł. Łupkowską, doliną Osławicy i doliną Osławy.  Północną granicę Beskidu Niskiego stanowi ciąg dróg : Nowy Sącz - Grybów - Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla - Miejsce Piastowe - Rymanów - Besko - Sanok - Zagórz.  Południową granicę polskiej części Beskidu Niskiego stanowi granica państwowa od Przeł. Tylickiej do Przeł. Łupkowskiej. W tak ograniczonym obszarze wyróżniamy następujące pasma górskie : Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Pasmo Graniczne. Najwyższym szczytem polskiej części Beskidu Niskiego jest Lackowa ( 998 npm.) Do ważniejszych rzek należą : Biała, Ropa, Wisłoka, Jasiołka, Wisłok. Wody mineralne występują w Beskidzie Niskim w : Wysowej Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju i Wapiennem Zdroju. Wszystkie cztery miejscowości mają status uzdrowisk. Beskid Niski zamieszkały był przed 1947 rokiem przez Łemków - grupę etniczną, wywodzącą się od pasterzy wołosko-ruskich. Pozostałością ich kultury materialnej są cerkwie, kapliczki i krzyże przydrożne.

Script logo